Offentliga anbud och kontrakt

Upptäck nya chanser att utöka ditt företag. Få daglig information om regeringskontrakt och –anbud direkt till din dator.


Prova gratis under 15 dagar

Registrera dig och få en GRATIS 15 dagars prov där de upplever alla tjänster, får välja en fördefinierad sökprofil, och får dagliga affärsmöjligheter direkt till din e-post.
Fortsätt

Snabbsök

Sök efter kategori


Vad kan vi göra för dig?

Vi ger registrerade EuTenders-användare information om existerande offentliga upphandlingar, som du får via e-post eller på portalen. Tjänsten sparar dig tid och pengar och bidrar till en förbättring av din verksamhetsprestation både nationellt och internationellt, i en marknad värd över 500 miljarder EUR per år.

Offentliga anbud och affärserbjudanden

Vi hanterar data från TED, den europeiska journalen för offentliga upphandlingar, nationella portaler, och affärserbjudanden från partnerportaler. Hitta offentliga upphandlingar till höga och låga värden i Europeiska unionen och Östeuropa, och affärserbjudanden från företagssektorn.

Senast publicerade bud

Totalt antal bud: 78.378

Land Kategori Rubrik Tidsfrist
Frankrike Undervisning och utbildning Personalutbildning 30-03-2015
Schweiz 9 Diverse tjänster 03-04-2015
Schweiz Vägutrustning Vägtrafikledningsutrustning 13-04-2015
Belgien Programvara och informationssystem Reparation och underhåll 09-04-2015
Tyskland Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt ti... Delar till lok eller rullande materiel 27-03-2015
Belgien Diverse reparationer och underhåll Reparation och underhåll av hissar 13-04-2015
Schweiz Anläggningsarbete Anläggningsarbete 30-03-2015
Förenade kungariket Nät Lokalt nät 10-04-2015
Tyskland Medicinsk utrustning Möbler för sjukvårdsändamål 17-04-2015
Schweiz 9 Diverse tjänster 03-04-2015
Schweiz Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialk... Metallbearbetning 13-04-2015
Schweiz Anläggningsarbete Anläggningsarbete 30-03-2015
Schweiz Anläggningsarbete Anläggningsarbete 02-04-2015
Tyskland Antiinfektiva medel för systemiskt bruk Hemostatika 31-12-2016
Tyskland Läkemedel Läkemedel 31-03-2017
Kazakstan Undersöknings- och säkerhetstjänster Säkerhetstjänster för Europeiska unionens delegation ... 06-04-2015
Frankrike Byggnadsinstallationsarbeten Byggnation av sporthall 03-04-2015
Schweiz Byggnadsinstallationsarbeten Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och fors... 14-04-2015
Tyskland Motorfordon Lastbilar med maskinstege 21-04-2015
Schweiz Anläggningsarbete Anläggningsarbete 13-04-2015
Tyskland Telekommunikationsmateriel Telekommunikationssystem 06-04-2015
Schweiz Avfallshantering & Återvinning (Incl. Farligt Avfall... Avfallstjänster 12-04-2015
Tyskland Motorfordon Lastbilar med maskinstege 21-04-2015
Schweiz Arkitekttjänster Arkitekttjänster 17-04-2015
Tyskland Byggnadsinstallationsarbeten Byggnation av högstadie- och gymnasieskola 10-04-2015
Schweiz Utrustning för radio- och TV-sändning Videoutrustning 13-04-2015
Burkina Faso 9 Diverse tjänster 13-04-2015
Schweiz Anläggningsarbete Anläggningsarbete 14-04-2015
Sverige Sportartiklar och -utrustning Gymnastikutrustning 14-04-2015
Tyskland Tjänster för organisering av utställningar, mässor o... Evenemang 03-04-2015